Antikvariát

Regionální knihovna Karviná

Provozní řád
ANTIKVARIÁTU

 1. Úvodní ustanovení
 2. Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu Antikvariát Městského informačního centra Karviná (dále jen Antikvariát). Provozovatelem internetového obchodu Antikvariát je Regionální knihovna Karviná, se sídlem: Centrum 2299, 734 11 Karviná - Mizerov, pobočka Městské informační centrum, Masarykovo nám. 71, 733 01 Karviná – Fryštát (dále jen Prodávající). Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek Antikvariátu, který prostřednictvím internetu odeslal řádnou objednávku nebo návštěvník kamenného obchodu, který si zakoupí zboží z nabídky Antikvariátu (dále jen Kupující).

 3. Objednací podmínky
 4. Objednávky vyřizujeme v pořadí v jakém došly. Objednané zboží se v době od poslední aktualizace mohlo prodat ve volném prodeji v kamenném obchodě a není již k dispozici, proto podaná objednávka nepředstavuje žádný právní nárok na přednostní nákup. Kupující je povinen uvést do objednávkového formuláře správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 5. Dodací a platební podmínky
 6. Vybrané zboží zasíláme nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení potvrzení objednávky prodávajícím. Objednané zboží odesíláme na dobírku, dle platného ceníku České pošty. K ceně objednávky titulů a poštovného je připočítán poplatek za balné ve výši 20,- Kč. Při osobním odběru Vám budeme knihy rezervovat 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky prodávajícím nebo po dohodě jinak. Při osobním odběru je nutno uvést kromě osobních údajů také číslo Vaší objednávky.

 7. Ochrana osobních údajů
 8. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje po odeslání objednávky vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

 9. Reklamace vadného zboží
 10. Případné oprávněné reklamace budou vyřizovány dle obchodního zákoníku. Reklamace se nevztahují na vady uvedené v popisu u titulu. Mírné opotřebení knihy odpovídající jejímu stáří není v popisu uváděno. Reklamace musí být vždy podána písemnou formou (mail, dopis). K vyřízení reklamace je nutné uvést číslo objednávky. Pokud nejste se zásilkou spokojeni, můžete knihy do 14 dní vrátit zpět bez udání důvodů. Kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce ve stejném stavu, dobře zabalené a pojištěné.

 11. Závěrečná ustanovení
 12. Tento Provozní řád Antikvariátu nabývá platnosti a účinnosti dne 1. května 2008. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto Provozním řádem Antikvariátu, a že s nim bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tento Provozní řád Antikvariátu jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

  V Karviné, 30.4. 2008


TOPlist